Dergiler

  • ULUSAL KİNESYOLOJİ DERGİSİ

    Ulusal Kinesyoloji Dergisi , ulusal, çift-kör hakemli,açık erişimli dergidir. Dergi, kinesiyoloji bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırmalar, incelemeler ve mektuplar yayınlamktadır.   Dergi öncelikli olarak spor ve egzersiz fizyolojisi, biyomekanik, spor ve egzersiz psikolojisi, motor davranış, algı ve hareket, spor ve egzersiz biyokimyası ve beslenme, antrenörlük, beden eğitimi, halk sağlığını geliştirme, geleneksel Türk sporları, spor yaralanmaları, ve rehabilitasyon, manuel ve fizik tedavi ve spor hekimliği vb. alanlarda yayın kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Bilim insanlarını makalelerini bize göndermeye davet ediyoruz.

    ISSN: 2757-6566

     

  • Advances in Health and Exercise

    Advances in Health and Exercise (Adv Health Exerc) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal. The journal publishes original research, reviews, and letters in all areas of health and exercises sciences. The journal primarily focuses on the topics: Sport and exercise physiology, biomechanics, sport and exercise psychology, motor behavior, perception and action, sport and exercise biochemistry and nutrition, coaching, physical education, public health promotion, sports injuries, and rehabilitation, manual and physical therapy, and sports medicine. The journal is published 4 times a year. We encourage scientists from around the world to submit their papers to us.