Dergiler

 • Ulusal Kinesyoloji Dergisi

  Ulusal Kinesyoloji Dergisi , ulusal, çift-kör hakemli,açık erişimli dergidir. Dergi, kinesiyoloji bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırmalar, incelemeler ve mektuplar yayınlamaktadır.   Dergi öncelikli olarak spor ve egzersiz fizyolojisi, biyomekanik, spor ve egzersiz psikolojisi, motor davranış, algı ve hareket, spor ve egzersiz biyokimyası ve beslenme, antrenörlük, beden eğitimi, halk sağlığını geliştirme, geleneksel Türk sporları, spor yaralanmaları, ve rehabilitasyon, manuel ve fizik tedavi ve spor hekimliği vb. alanlarda yayın kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Bilim insanlarını makalelerini bize göndermeye davet ediyoruz. Dergi politikaları gereği sisteme yüklenen ve kabul edilen makalerden herhangi bir yayınlama ücreti alınmamaktadır.

  ISSN: 2757-6566

   

 • Journal of Innovation and Technology in Human Kinetics

  Journal of Innovation and Technology in Human Kinetics (J Innov Technol Hum Kinet) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal. J Innov Technol Hum Kinet aims to present the latest research in human movement studies related to innovation and technology. This comprehensive professional journal covers research areas that integrate innovation and technology with subject areas such as kinesiology, sport and exercise physiology, biomechanics, sport and exercise psychology, motor behavior, perception and action, sport and exercise biochemistry and nutrition, coaching, physical education, public health promotion, sports injuries, and rehabilitation, manual and physical therapy, and sports medicine, psychological and sociological aspects of sport and exercise, including athletic performance and competition.

 • Advances in Health and Exercise

  Advances in Health and Exercise (Adv Health Exerc) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal. The journal publishes original research, reviews, and letters in all areas of health and exercises sciences. The journal primarily focuses on the topics: Sport and exercise physiology, biomechanics, sport and exercise psychology, motor behavior, perception and action, sport and exercise biochemistry and nutrition, coaching, physical education, public health promotion, sports injuries, and rehabilitation, manual and physical therapy, and sports medicine. The journal is published 4 times a year. We encourage scientists from around the world to submit their papers to us.

 • EĞİTİM VE TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Eğitim ve Toplum Bilimleri Dergisi , ulusal, çift-kör hakemli,açık erişimli dergidir. Dergi, Eğitim ve Toplum bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırmalar, incelemeler ve mektuplar yayınlamaktadır.   

  Eğitim ve Toplum Bilimleri Dergisi, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı çalışmaların elektronik ortamda, MART ve EKİM aylarında yılda iki sayı olarak yayımlandığı ulusal akademik bir dergidir.

  Eğitim ve Toplum Bilimleri Dergisi;

  Sağlık, Sosyal ve Beşeri bilimlerin tüm alanlarında araştırma makalelerini kabul etmektedir.