Dergiler

 • Ulusal Kinesyoloji Dergisi

  Ulusal Kinesyoloji Dergisi , ulusal, çift-kör hakemli,açık erişimli dergidir. Dergi, kinesiyoloji bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırmalar, incelemeler ve mektuplar yayınlamaktadır.   Dergi öncelikli olarak spor ve egzersiz fizyolojisi, biyomekanik, spor ve egzersiz psikolojisi, motor davranış, algı ve hareket, spor ve egzersiz biyokimyası ve beslenme, antrenörlük, beden eğitimi, halk sağlığını geliştirme, geleneksel Türk sporları, spor yaralanmaları, ve rehabilitasyon, manuel ve fizik tedavi ve spor hekimliği vb. alanlarda yayın kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Bilim insanlarını makalelerini bize göndermeye davet ediyoruz. Dergi politikaları gereği sisteme yüklenen ve kabul edilen makalerden herhangi bir yayınlama ücreti alınmamaktadır.

  ISSN: 2757-6566

   

 • Progress in Strength and Conditioning

  The journal publishes scientific research on strength and conditioning. Our mission is to bring the most up-to-date research to readers as soon as possible for the advancement of the field of sport performance and exercise science.

 • Advances in Health and Exercise

  Advances in Health and Exercise (Adv Health Exerc) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal. The journal publishes original research, reviews, and letters in all areas of health and exercises sciences. The journal primarily focuses on the topics: Sport and exercise physiology, biomechanics, sport and exercise psychology, motor behavior, perception and action, sport and exercise biochemistry and nutrition, coaching, physical education, public health promotion, sports injuries, and rehabilitation, manual and physical therapy, and sports medicine. The journal is published 4 times a year. We encourage scientists from around the world to submit their papers to us.

 • Eğitim ve Toplum Bilimleri Dergisi

  Eğitim ve Toplum Bilimleri Dergisi , ulusal, çift-kör hakemli, açık erişimli dergidir. Dergi, eğitim ve toplum bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırmalar, incelemeler ve mektuplar yayınlamaktadır.  Dergi yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Dergi, bilimsel bilginin herkes tarafından erişilebilir olması için açık erişim olarak yayımlanmaktadir. Tamamen ücresiz olan dergi makale gönderim ve/veya yayımlama ücreti adı altında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Eğitim ve toplum bilimleri alanından tüm araştırmacıları dergiye makale göndermeye davet ediyoruz.